integritets policy


Ingka Centres värnar om din integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss på Ingka Centres är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dem.

Denna integritetspolicy förklarar hur vi använder personuppgifter som vi samlar in om dig när du använder vår webbsida, vår facebooksida, instagram och annan eventuell social media som vi använder, eventuell app och när du besöker vår handelsplats.

Vilken information samlar vi in om dig?

Vi samlar in information om dig när du registrerar dig för någon av våra tjänster (såsom t.ex. nyhetsbrev, användning av wifi etc.). Vi samlar också in information när du frivilligt deltar i kundundersökningar, lämnar feedback, deltar i tävlingar, event, kampanjer och liknande, samt om du lånar material/produkt av oss eller lämnar dina personuppgifter till oss för att exempelvis återfå borttappad egendom. Information om hur du använt webbsidan, social media eller app insamlas genom cookies.
Personuppgifterna behandlas med stöd av ditt samtycke. Vad gäller borttappad egendom och utlåning av material/produkt behandlas dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse att återställa egendomen.
Bild- och videoupptagning kan komma att samlas in genom kameraövervakning i brottsförebyggande syfte. Personuppgifterna behandlas i detta fall med stöd av vårt berättigade intresse att upprätthålla säkerheten på vår handelsplats.

Hur kommer vi använda informationen om dig?

Vi samlar information om dig för att anpassa dina återkommande besök på vår webbsida, i social media, i eventuell app och på vår handelsplats. Vi kan, med ditt samtycke, komma att samla in information om dig för att kunna skicka email eller sms till dig om produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Vi kan vidare komma att samla in information om dig för att kunna hantera kundtjänstärenden, för att kunna genomföra ditt deltagande i tävlingar, event, kampanjer etc., för att värna om säkerheten på vår handelsplats, samt för statistiska ändamål.
Vi kan, med ditt samtycke, komma att vidarebefordra din information till andra företag inom Ingka (IKEA) gruppen och till hyresgästerna på vår handelsplats så att de kan erbjuda dig sina produkter och tjänster. Din information kan också komma att hanteras av tredje part som vi använder för t.ex. våra marknadsföringstjänster eller för att hantera våra tekniska system. Den tredje parten har ingen rätt att använda dina uppgifter för eget ändamål. Bild- och videoupptagning kan komma att hanteras av vaktbolag och/eller polismyndighet i utredande syfte vid eventuellt brott. Vid skattepliktiga vinster kan dina uppgifter delas med Skatteverket.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Samtidigt som vi strävar efter att behålla data inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), kan vi i vissa situationer komma att överföra personuppgifter till antingen Ingka-bolag eller till externa parter i länder utanför EES. Detta kan till exempel vara fallet i situationer när ett externt företag levererar IT-support. I enlighet med reglerna i kapitel 5 i GDPR sker dessa överföringar endast när:
a. Det tredje landet säkerställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter och finns på EU-listan över adekvata länder,
b. I avsaknad av en adekvat skyddsnivå, Ingka Centres har säkrat att verkställbara rättigheter för registrerade och verkställbara och effektiva rättsmedel för registrerade är tillgängliga, eller
c. Om det inte finns tillräcklig skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, en överföring eller en uppsättning överföringar av personuppgifter omfattas av ett av de undantag som nämns i GDPR.
Alla företag som tar emot personuppgifter från Ingka Centres eller Ingka (IKEA) gruppen kommer att arbeta enligt en strikt uppsättning regler om data privacy och säkerhet.

Behandling av personuppgifter via social media

Om du besöker Ingka Centres sida på någon plattform för social media såsom t.ex. Facebook, Instagram eller Google+ och du interagerar på den, kommer både det relevanta sociala media bolaget och Ingka Centres att behandla dina personuppgifter. Den personliga information som samlas in av Ingka Centres och det relevanta sociala media bolaget, fungerar som ett verktyg för att bättre förstå våra kunder och skapa en bättre upplevelse för den enskilda kunden.

Personuppgifterna som samlas in via social media kan användas för marknadsföringsändamål via det relevanta sociala mediets plattform, vilket optimerar användarupplevelsen genom att visa relevanta produkter och intressant innehåll. Några av de uppgifter som kan användas för att personifiera marknadsföring mot dig är interaktioner på sociala medier och inlägg, online-reaktioner, vänner på det relevanta sociala mediets plattform och online-beteende.

Både Ingka Centres och det relevanta sociala media bolaget är i denna situation personuppgiftsansvarig. Det innebär att det legalt finns ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan det relevanta sociala media bolaget och Ingka Centres. Observera att för att utöva dina rättigheter avseende innehåll på social media måste du kontakta det relevanta sociala media bolaget direkt.

Användning av din information i marknadsföringssyfte

Vi kan, med ditt samtycke, komma att skicka information om vår handelsplats och dess hyresgästers produkter och/eller tjänster som kan vara av intresse för dig. Du kan alltid avregistrera dig från fortsatta utskick. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till att vi kontaktar dig i marknadsföringssyfte och ger din information till andra företag inom Ingka (IKEA) gruppen och/eller hyresgästerna på vår handelsplats i marknadsföringssyfte. Om du inte längre vill bli kontaktad i marknadsföringssyfte, vänligen använd länken i ditt nyhetsbrev eller kontakta oss på nedanstående adress.

Tillgång till och ändringar av din information

Vi sparar dina personuppgifter under den tid som är nödvändig för att syftet ska fullföljas, eller så länge vi har en rättslig skyldighet att göra det. För dig som har anmält dig till nyhetsbrev sparar vi, i syfte att skicka nyhetsbrev, dina personuppgifter till dess du väljer att avregistrera dig från nyhetsbrev. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har om dig. Om du vill ha en kopia av vissa eller alla personuppgifter som vi har om dig, vänligen skicka ett email eller brev till den adress som anges nedan. Vi kan i vissa fall komma att ta ut en mindre avgift för denna tjänst. Vi vill säkerställa att dina personuppgifter stämmer och är aktuella. Du kan begära att vi ändrar information som du menar är felaktig. Du har rätt att när som helst återkalla tidigare lämnat samtycke. Du kan också begära att vi tar bort information om dig. Du finner våra kontaktuppgifter nedan. Du har också rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

Cookies

Cookies är textfiler som sparas i din webbläsare för att studera trafikmönster och används för att anpassa din upplevelse. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som du använder vid besöket på webbsidan, vår sida på social media, app eller liknande. Informationen används för att spåra besökarens användning av webbsidan, våra sidor på social media, app eller liknande och för att sammanställa statistiska rapporter om trafikmönster samt i marknadsföringssyfte. Vi kan även komma att använda tredjepartscookies för marknadsföring av vår handelsplats och dess hyresgäster. För ytterligare information besök www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org. Du kan ställa in din webbläsare att inte acceptera cookies och ovanstående webbsidor instruerar dig hur du tar bort cookies från din webbläsare. Dock kan detta i vissa fall resultera i en mindre anpassad upplevelse på webbsidan, social media eller liknande.

Andra webbsidor

Våra webbsidor kan innehålla externa länkar till andra webbsidor. Denna integritetspolicy gäller endast för vår webbsida. När du klickar på sådan extern länk gäller respektive webbsidas integritetspolicy.

Förändringar av vår integritetspolicy

Vi uppdaterar vår integritetspolicy regelbundet. Denna integritetspolicy uppdaterades den 29 mars 2019.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter vänligen kontakta oss via email Integritetspolicy@almhultshandelsplats.se eller skriv till oss på Ingka Centres Älmhult AB, Att: Legal Manager, 205 28 Malmö.