den nya mötesplatsen

Genom Älmhult Arena erbjuder vi den nya mötesplatsen för evenemang, större möten, konferenser, konserter, marknader, mässor, streaming och mycket mer som förändra dragningskraften till området.

 

Vår arena ligger intill IKEA-varuhuset, synlig från huvudväg 23, enkel åtkomst med bil och tåg till Älmhult. Lokalt är det lätt att cykla eller gå.

Arenan säkra en långsiktig hållbar besöksprestanda för IKEA-varuhuset såväl som våra befintliga hyresgäster. Vi erbjuda medborgarna i Älmhult, våra befintliga och nya besökare från regionen en ny plats att träffas. Vår arena är en flexibel inom och utomhus arena för alla typer av evenemang, från de små till de riktigt stora. En ny och modern anläggning för morgondagens möten och evenemang, fullt utrustad med miljöljus och hypermodern studiolösning för digitala möten.